A VIII. Kongresszus kiadványai

A magyar mint idegen nyelv
A magyar szépirodalmi és vokális zenei szövegek a fordítások tükrében

A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon

Kosztolányi Dezső szimpózium. A klasszikus szövegek kritikai kiadásának tudomány- és kultúraköztisége

Kultúrák találkozása a magyar középkorban. Gazdaság, egyház, familiárisok

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban 

Kultúra és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében

 • Megjelent (2018): MEK

„Kulturális nacionalizmus” és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században

 • Megjelent (2017): REAL

Napló és történelem

Névadás és névhasználat – a multikulturális Kárpát-medencében

Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében

 • Megjelent: MEK
  A kötet a következő három nyelvészeti szimpózium előadásait tartalmazza: Tudományköziség és magyarságtudomány – dimenzionális nyelvészeti keretben; Nyelvi sokszínűség: A Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője; Identitás, régió, nemzetiség

Vatikáni Magyar történeti kutatások a 21. században szimpózium

 

Megjelenésre vár:

 • A magyar színház története, 1949–2009. A Philther-módszer
 • A migráció jogi aspektusai és társadalmi, kulturális hatásai
 • A nyelvi jogok helyzete és nyelvi tervezés a Magyarországgal szomszédos nyelvi régiókban
 • Filozófiai szimpózium
 • Gazdaságtörténet szimpózium
 • Hungarológiai szimpózium
 • Időértelmezések és kultúrák. Doktorandusz szimpózium
 • Idő-, tér- és identitásreprezentációk az irodalomban
 • Interculturality of Hungarian Cinema. Film Symposium
 • Kreatív írás szimpózium. Magyar szerzők a kultúrák között
 • Kultúratudomány és néprajz – interdiszciplináris megközelítésben
 • Interdiszciplináris Művelődéstörténeti Szimpózium
 • Magyar színháztörténeti kérdések tudományközi megközelítésben
 • Magyar–horvát kapcsolatok. Politika és kultúra
 • Magyarok az európai művelt közösségben
 • Migráció, identitás és integráció Magyarországon történeti perspektívában
 • Migráns eszmék. Politikai nyelvek vándorlása a 19. századi Magyarországon
 • Művészettörténeti és zenei szimpózium
 • Neveléstudományi szimpózium
 • Német–magyar tudományos és kulturális kapcsolatok a két világháború között
 • Orvostörténeti szimpózium. A jelen a múlt jövő idejű alakja: a mai magyar medicina történeti perspektívában
 • Regionalitás és kultúra
 • Táj – ember – kultúra: ökológiai kutatások a társadalomtudományban
 • Történeti térinformatika, történeti földrajz és a hungarológia
 • Vallási kultúra a Kárpát-medencében