A VII. Kongresszus kiadványai

Gondolatok a hungarológiáról
Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. ),
szerk.: Monok István, Nyerges Judit, Sipos Gábor
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2012.

Emlékirat és történelem
A VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Cluj-Napoca, 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga,
szerk.: Horváth Jenő, Pritz Pál
Magyar Történelmi Társulat, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2012.

“… éltünk mi sokáig ‘két hazában’…” – Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére
szerk.: Dáné Veronika, Oborni Teréz, Sipos Gábor
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.

Felvilágosodás. Magyar századforduló
A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai,
szerk.: Egyed Péter
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012.

ÁTMENET ÉS KÜLÖNBÖZŐSÉG – Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban.
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus doktorandusz-szimpóziumának kötete,
szerk.: Fenyvesi Kristóf
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2012.

Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.),
szerk.: Imre Attila
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.

Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, Littérature mineure
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.),
szerk.: Balázs Imre József
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.

Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.)
szerk.: Szoták Szilvia – Vargha Fruzsina Sára
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.

A változás kultúrája – régiók és mozgásterek
A Nyelv és kultúra a változó régióban című VII. Hungarológiai Kongresszus interdiszciplináris szimpóziuma (Kolozsvár, 2011. aug. 26-27.), szerk.: Berszán István
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban
Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.)
szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.

Zenei művelődésünk a változó régióban
A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai

szerk.: Angi István, Csákány Csilla
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013.

Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig
A VII. Hungarológiai kongresszus kiadványai, szerk.: Egyed Emese
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014

Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.
szerk. Fazakas Emese, Juhász Dezső, T. Szabó Csilla, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála
ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest – Kolozsvár. 2014.

Patrimónium és társadalom a 20. században
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.
szerk. Barna Gábor, Keszeg Vilmos
Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár–Budapest, 2015