(Magyar) Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének bemutatkozása

” />

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete Oroszország egyetlen olyan kutatóintézete, amely interdiszciplináris alapon a közép-, kelet- és délkelet-európai szláv, s nem-szláv népek történetével, nyelveivel, irodalmával, kultúrájával foglalkozik. Magyarságtudományokkal foglalkozó munkatársak az Intézet jelenlegi struktúrája keretében, akár a történelem, akár a nyelv és irodalom terén szorosan együttműködnek a más kelet-, közép- és délkelet-európai népeket kutató kollégáikkal, s ennek eredményeképpen a magyar nyelvhez és történelemhez nem mint egy elszigetelődött kultúrához, hanem a régió népeivel, ezeknek a történeti és művelődési törekvéseivel, nyelvi sajátosságaival összefonódott jelenséghez közelítenek.

A tanszék bemutatkozásának teljes szövege ide kattintva olvasható.

0 Responses to “(Magyar) Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének bemutatkozása”


Comments are currently closed.