E-közgyűlést tart a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság


Napirend:

  1. A napirend elfogadása, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
  2. Döntés a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus halasztásáról
  3. Döntés a Klaniczay-díj változatlan feltételek szerinti kiadásáról 2020-ban
  4. A Felügyelőbizottság 2020. évi jelentésének elfogadása
  5. A 2019. évi társelnöki beszámoló elfogadása
  6. A 2019. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
  7. A 2020. évi költségvetés jóváhagyása

Az elektronikus úton rendezett közgyűlés időpontját és helyét a tagságnak küldött e-mailben közöltük.