A VIII. Kongresszus kiadványai

A magyar mint idegen nyelv
A magyar szépirodalmi és vokális zenei szövegek a fordítások tükrében

A magyar színház története, 1949–2009. A Philther-módszer
A migráció jogi aspektusai és társadalmi, kulturális hatásai
A nyelvi jogok helyzete és nyelvi tervezés a Magyarországgal szomszédos nyelvi régiókban

 

A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon

Filozófiai szimpózium
Gazdaságtörténet szimpózium
Hungarológiai szimpózium
Időértelmezések és kultúrák. Doktorandusz szimpózium
Idő-, tér- és identitásreprezentációk az irodalomban
Interculturality of Hungarian Cinema. Film Symposium
Interdiszciplináris Művelődéstörténeti Szimpózium


Kosztolányi Dezső szimpózium. A klasszikus szövegek kritikai kiadásának tudomány- és kultúraköztisége

Kreatív írás szimpózium. Magyar szerzők a kultúrák között
Kultúratudomány és néprajz – interdiszciplináris megközelítésben


Kultúrák találkozása a magyar középkorban. Gazdaság, egyház, familiárisok


Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban 

 

Kultúra és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet metszetében

  • Megjelent (2018)


„Kulturális nacionalizmus” és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században

  • Megjelent (2017): REAL

 

Magyar színháztörténeti kérdések tudományközi megközelítésben
Magyar–horvát kapcsolatok. Politika és kultúra
Magyarok az európai művelt közösségben
Migráció, identitás és integráció Magyarországon történeti perspektívában
Migráns eszmék. Politikai nyelvek vándorlása a 19. századi Magyarországon
Művészettörténeti és zenei szimpózium


Napló és történelem

Neveléstudományi szimpózium
Német–magyar tudományos és kulturális kapcsolatok a két világháború között


Névadás és névhasználat – a multikulturális Kárpát-medencében

Orvostörténeti szimpózium. A jelen a múlt jövő idejű alakja: a mai magyar medicina történeti perspektívában
Regionalitás és kultúra
Táj – ember – kultúra: ökológiai kutatások a társadalomtudományban
Történeti térinformatika, történeti földrajz és a hungarológia


Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében

  • Megjelent: MEK

A kötet a következő három nyelvészeti szimpózium előadásait tartalmazza:

  1. Tudományköziség és magyarságtudomány – dimenzionális nyelvészeti keretben;
  2. Nyelvi sokszínűség: A Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője;
  3. Identitás, régió, nemzetiség

Vallási kultúra a Kárpát-medencében


Vatikáni Magyar történeti kutatások a 21. században szimpózium