A VIII. Kongresszus kiadványai

A magyar mint idegen nyelv
A magyar szépirodalmi és vokális zenei szövegek a fordítások tükrében
A magyar színház története, 1949–2009. A Philther-módszer
A migráció jogi aspektusai és társadalmi, kulturális hatásai
A nyelvi jogok helyzete és nyelvi tervezés a Magyarországgal szomszédos nyelvi régiókban
A nyelvi-nemzetiségi kérdés jogi szabályozása Magyarországon
Filozófiai szimpózium
Gazdaságtörténet szimpózium
Hungarológiai szimpózium
Identitás, régió, nemzetiség
Időértelmezések és kultúrák. Doktorandusz szimpózium
Idő-, tér- és identitásreprezentációk az irodalomban
Interculturality of Hungarian Cinema. Film Symposium
Interdiszciplináris Művelődéstörténeti Szimpózium
Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet
Kosztolányi Dezső szimpózium. A klasszikus szövegek kritikai kiadásának tudomány- és kultúraköztisége
Kreatív írás szimpózium. Magyar szerzők a kultúrák között
Kultúratudomány és néprajz – interdiszciplináris megközelítésben
Kultúrák találkozása a magyar középkorban. Gazdaság, egyház, familiárisok

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban (2018)

„Kulturális nacionalizmus” és nemzetállam-építés Magyarországon a 19. században
Levélíró – levélírás – levélváltás a 18. században interdiszciplináris perspektívában
Magyar színháztörténeti kérdések tudományközi megközelítésben
Magyar–horvát kapcsolatok. Politika és kultúra
Magyarok az európai művelt közösségben
Migráció, identitás és integráció Magyarországon történeti perspektívában
Migráns eszmék. Politikai nyelvek vándorlása a 19. századi Magyarországon
Művészettörténeti és zenei szimpózium

Napló és történelem
Előadások a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Pécs, 2017. augusztus 22–27. )

Neveléstudományi szimpózium
Német–magyar tudományos és kulturális kapcsolatok a két világháború között
Névadás és névhasználat – a multikulturális Kárpát-medencében
Nyelvi sokszínűség: a Kárpát-medencei magyarság jelene és jövője
Orvostörténeti szimpózium. A jelen a múlt jövő idejű alakja: a mai magyar medicina történeti perspektívában
Regionalitás és kultúra
Táj – ember – kultúra: ökológiai kutatások a társadalomtudományban
Történeti térinformatika, történeti földrajz és a hungarológia
Tudományköziség és magyarságtudomány – dimenzionális nyelvészeti keretben
Vallási kultúra a Kárpát-medencében
Vatikáni Magyar történeti kutatások a 21. században szimpózium