“Határátlépések” – A Doktoriskolák III. Konferenciájának kiadványai

I. NÉPRAJZ ÉS ANTROPOLÓGIA

Szalma Anna-Mária
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola)

Oldódó és merev határok – privát fényképek tükrében (Egy mezőkeszüi asszony privát fotókorpuszának elemzése)

Bóna Bernadett
(Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)

Fizikai határpontok – szimbolikus események: lakótérbejáratok összetett néprajzi vizsgálata

Silling Léda
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Néprajztudományi Doktori Iskola)

A rumai vásár – a Balkán és Közép-Európa határán

Ádám Bíborka
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola)

Etnikai határátlépések Székelyföldön

II. NYELVTUDOMÁNY

Halm Tamás András
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola)

A bennható és mediális igék határvidékén: mozzanatos igék a magyarban

Paweł Kornatowski
(Adam Mickiewicz Tudományegyetem, Nyelvészeti Intézet)
Új, szinkrón szempont a magyar képzők osztályozására és kapcsolódó problémák

Abu Leila Rita
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola)
Az angol és a magyar nyelvújítás összehasonlító elemzéséről

Magyari Sára
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola)
Az idő nyelvi képe a magyar és román nyelvben

Bíró Enikő
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola)

Nyelvtanulási stratégiák három nyelv határán

III. TÖRTÉNETTUDOMÁNY, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, ESZMETÖRTÉNET

Cziczka Katalin
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Erdélyi szászok és magyarok kulturális kapcsolatai a 16. században

Garadnai Erika
(Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)
Hitvita, avagy ki is a csalárd lélek? Gúnynév és szerzői szerepjáték a felső-magyarországi hitvitában

Tóth Levente
(University of Helsinki, Department of Finno-Ugrian Studies)
Szolgából nemes (Egyházi karrier-lehetőségek a Bethlen család környezetében)

Vulkán Vera Tünde
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola)

Mártonffy József cenzori kinevezése

Szalisznyó Lilla
(Szegedi Tudományegyetem, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék)
“Számadás Hunyady János Historiai Drámának Nyomtatványirúl”: Kisfaludy Sándor Hunyady János drámájának kiadása és terjesztése 1816-ban

Kőmíves Tibor
(Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Kassa belső nyelvhatárai a 19. század első felében

Gábori Kovács József
(
Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Pártküzdelmek a Pesti Hirlap körül és ezek hatása Kemény Zsigmond pályájára

IV. IRODALOMTÖRTÉNET

Hanneke Boode
(Rijksuniversiteit, Groningen)

Desperate Housewives or Capricious Women? A Comparison between the Short Fiction of Margit Kaffka and Katherine Mansfield

Virágh András
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)
“Túl” a fantasztikumon (Megjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájához)

Kolta Dóra
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)
Ady tér-, idő- és lélekmezsgyéken átívelő költészete

Fleisz Katalin
(Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori iskola)

Életet sugárzó halott betűk (Határhelyzetek Krúdy Gyula prózájában)

Kovács Ferenc Dávid
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)
Kosztolányi és a századforduló neuraszténiakultusza

Németh Ákos
(Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

“Vigasztalásul útnak indulunk…” – Határátlépés és kultúraközi közvetítés a két világháború
közötti korszak magyar útirajz-irodalmában

Kulin Borbála
(
Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Transzcendens áthallások Illyés Gyula lírájának első évtizedében (1928-1938)

Liktor Katalin
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

“Mi elmegyünk, de a lelkünk itt marad…”: A “Költözők” határátlépései Reményik Sándor életművében

Váradi-Sievers Ildikó
(University of Jyväskylä, Doctoral School of Hungarian Studies)

A kultúrák közötti határok átlépése Kodolányi János Suomi, a csend országa című útirajzában

Fenyvesi Kristóf
(University of Jyväskylä, Doctoral School of Hungarian Studies)

Idegen a Bildung-ban. A határátlépés mint nietzscheánus praxis és sorsesemény Kerényi Károly életművében

Tóth Csilla
(Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

A narratíva társadalmi-kulturális beágyazottsága: Identitás, fokalizáció és kontextus Márai Sándor Válás Budán című regényében

Lajtos Nóra
(Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Határátlépések Sánta Ferenc Emberavatásában

Garami András
(Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Határsértő apaképek: apaábrázolások Lengyel Péter, Nádas Péter és Esterházy Péter szövegeiben

Marcsek György
(Debreceni Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Szó, kép, tér: a határátlépés alakzatai Krasznahorkai László Seiobo járt odalent című kötetében

Wolf Zita
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)
Határátlépések a mesékben

V. MEDIÁLIS TEREK – KÉP ÉS SZÖVEG

Nemeh Diana
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Könyvekbe menekülő képek: gondolatok szó és kép viszonyáról Krúdy prózájában

Zakariás István
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Látvány és versszöveg közötti dialogikus viszony Kovács András Ferenc Madonna gyermekkel című versében

Adorján Viktor
(Károli Gáspár Református Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Improvizáció és rögtönzés

Ege Celeste Reinuma
(University of Jyväskylä, Doctoral School of Hungarian Studies)

Film – reflection of society

Szűcs Réka
(Pécsi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola)

Mozgás / kép: Interdiszciplináris, intermediális jelenségek Maya Deren, Nagy József és Szergej Paradzsanov munkásságának tükrében