Archive for the 'Uncategorized' Category

Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium előadásait közreadó kötet bemutatója

jogi-neprajz
A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport,
a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztálya és az
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke

közös programján kerül bemutatásra többek között a

KULTÚRA- ÉS TUDOMÁNYKÖZISÉG A JOGI NÉPRAJZ ÉS A JOGI KULTÚRTÖRTÉNET METSZETÉBEN
A VIII. NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI KONGRESSZUS JOGI NÉPRAJZ, JOGI KULTÚRTÖRTÉNET SZIMPÓZIUMÁNAK ELŐADÁSAI
PTE KPVK, Szekszárd, 2018.

kötet bemutatójára is.

A kötetet bemutatja: Bárth János

Időpont: 2018. szeptember 26. (szerda) 13.30 óra
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

További részletek a fenti meghívó képére kattintással tudhatók meg. 

Universität Regensburg Hungaricum – Ungarisches Institut két újabb kiadványa

regensburgi egyetemregensburgi egyetem2

Egyedülálló kiadvány a magyar könyvkiadásban

diplomaciai_lexikon_borito

A magyar könyvkiadásban egyedülálló kiadványt ajánlunk a figyelmükbe:
Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve
(főszerk. Bába Iván, szerk. Sáringer János. Budapest, 2018, Éghajlat Könyvkiadó)

A kötet fejezeti beosztása lexikonszerű, s egy fejezet a kulturális diplomáciáról szól, e fejezetben kaptak helyet a magyarságtudománnyal, hungarológiával és tudomány-diplomáciával kapcsolatos címszavak is.

2018. augusztus 30-án tartja következő ülését a Választmány

Időpont:
2018. augusztus 30. (csütörtök) 11.00 óra

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt választmányi ülés időpontja:
2018. augusztus 30. (csütörtök) 11 óra 15 perc

Helyszín:
MTA BTK Humán Tudományok Kutatóháza VIII. em. 33. tárgyaló
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.33.

Napirend:

1.) Döntés a Doktoriskolák VI. konferenciájának helyszínéről, időpontjáról és témájáról (Előterjesztő: Andrea Seidler, Bene Sándor és Dobos István)

2.) Tájékoztató a IX. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítéséről

a. Logisztika, szervezés, lebonyolítás, finanszírozás (Előterjesztő: Csilla Gizińska)

b. A tudományos program előkészítése (Előterjesztő: Andrea Seidler)

3.) Tájékoztató a Társaság tevékenységéről és kiadványairól (Előterjesztő: Monok István)

4.) Új NMT-tagok (Előterjesztő: Monok István)

5.) Egyebek

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban

Megjelent a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban 

című szimpóziumának anyaga elektronikus változatban a Hungarológiai Közlemények 18. évf. 3. számában

HK2017-3

Napló és történelem

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus újabb anyaga jelent meg a REAL-ban és a MEK-ben:

Napló és történelem
Szerk.: Pritz Pál, Mann Jolán, Marchut Réka és Sipos Balázs
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2018

Naplo-es-tortenelem

Könyvbemutató 2018. április 16-án

Meghivo_aprilis_16

Szeretettel várjuk a Társaság tagjait és az érdeklődőket a következő, Társaságunk választmányi tagjainak közreműködésével készült kötetek közös bemutatóján:

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke: Oszmán terjeszkedés – európai összefogás, szerk. Tóth Ferenc, Zágorhidi Czigány Balázs, Budapest, MTA BTK, 2017.

Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Budapest, MTA BTK, 2016.

Időpont és helyszín:

  • 2018. április 16. hétfő, 17.00
  • Ludovika Campus, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

A köteteket bemutatják:

  • Bitskey István akadémikus (Debreceni Egyetem)
  • Szenes Zoltán egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
  • Molnár Antal tudományos főmunkatárs (MTA BTK, Történettudományi Intézet)

1% a magyarságtudományért

1szazalek

  • Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat.
  • 1%-os adófelajánlásukat köszönettel vesszük a 19007689–1–43-as adószámunk feltüntetésével.
  • A Társaság oldala az Adjukössze.hu honlapon.
  • Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

 

Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2017. évi munkájáról

Társaságunk 2017-es éve a megelőző évi pécsi hungarológiai találkozó (Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus) utómunkálataival telt. Fő tevékenységünk a kongresszus szimpóziumanyagainak publikálása (pályázás, kiadványelőkészítés) volt. Anyagilag is támogattuk a Világtörténet c. folyóirat 2017/1. számának megjelenését, benne a Kultúrák találkozása a magyar középkorban c. szimpóziumának anyagával, valamint a Magyarország  és a római Szentszék, II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.–Róma, 2017 [Collectanea Vaticana Hungariae, 15]) c. kötet kiadását, amely az azonos című pécsi szimpózium teljes anyagát hozza. Közlemények jelentek meg továbbá a Napló és történelem c. szimpózium előadásaiból a Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat 2017/1. számában (a teljes anyag külön kötetben jelenik meg várhatóan 2018 folyamán, Pritz Pál szerkesztésében). A cikk folytatása…

Castle ruins in the academic landscape of Europe?

Comments on Péter Sárközy’s article „Vár állott, most kőhalom…” A külföldi egyetemi magyar tanszékek múltja, jelene és…? Gondolatok a Nemzetközi Hungarológiai Társaság alapításának 40. évfordulóján [‘A castle stood, now a heap of stones…’ The chairs of Hungarian studies at foreign universities: their past, present, and ….? Thoughts on the 40th anniversary of the International Society for Hungarian Studies’], Hitel 11/2017: 68–80

A cikk folytatása…