Archive for the 'Uncategorized' Category

1% a magyarságtudományért

1szazalek

  • Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat.
  • 1%-os adófelajánlásukat köszönettel vesszük a 19007689–1–43-as adószámunk feltüntetésével.
  • A Társaság oldala az Adjukössze.hu honlapon.
  • Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

 

Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2017. évi munkájáról

Társaságunk 2017-es éve a megelőző évi pécsi hungarológiai találkozó (Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus) utómunkálataival telt. Fő tevékenységünk a kongresszus szimpóziumanyagainak publikálása (pályázás, kiadványelőkészítés) volt. Anyagilag is támogattuk a Világtörténet c. folyóirat 2017/1. számának megjelenését, benne a Kultúrák találkozása a magyar középkorban c. szimpóziumának anyagával, valamint a Magyarország  és a római Szentszék, II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás, Bp.–Róma, 2017 [Collectanea Vaticana Hungariae, 15]) c. kötet kiadását, amely az azonos című pécsi szimpózium teljes anyagát hozza. Közlemények jelentek meg továbbá a Napló és történelem c. szimpózium előadásaiból a Múltunk: Politikatörténeti Folyóirat 2017/1. számában (a teljes anyag külön kötetben jelenik meg várhatóan 2018 folyamán, Pritz Pál szerkesztésében). A cikk folytatása…

Castle ruins in the academic landscape of Europe?

Comments on Péter Sárközy’s article „Vár állott, most kőhalom…” A külföldi egyetemi magyar tanszékek múltja, jelene és…? Gondolatok a Nemzetközi Hungarológiai Társaság alapításának 40. évfordulóján [‘A castle stood, now a heap of stones…’ The chairs of Hungarian studies at foreign universities: their past, present, and ….? Thoughts on the 40th anniversary of the International Society for Hungarian Studies’], Hitel 11/2017: 68–80

A cikk folytatása…

Kövesse híreinket facebookon, várjuk a hungarológiai híreket levelezőlistánkra

fb

Örömömmel tájékoztatjuk, hogy elindítottuk a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság facebook oldalát. Lájkolja, kövesse Társaságunk híreit a https://www.facebook.com/hungarologia címen is!

Várjuk a hungarológiával kapcsolatos magyarországi és külföldi híreket, felhívásokat közvetlenül levelezőlistánk címére: hungarologia@lists.bibl.u-szeged.hu, vagy a Társaság nmtt@iif.hu íméljére.

Megjelent Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban kötetünk

Az-ido-alakzatai

Az idő alakzatai és időtapasztalat a magyarságtudományokban. A doktoriskolák V. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai
címmel megjelent kötetünk elektronikus változatban is elérhető:

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének bemutatkozása

Orosz Tudományos Akadémia

Az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete – Oroszország egyetlen olyan kutatóintézete, amely interdiszciplináris alapon a közép-, kelet- és délkelet-európai szláv, s nem-szláv népek történetével, nyelveivel, irodalmával, kultúrájával foglalkozik. Magyarságtudományokkal foglalkozó munkatársak az Intézet jelenlegi struktúrája keretében, akár a történelem, akár a nyelv és irodalom terén szorosan együttműködnek a más kelet-, közép- és délkelet-európai népeket kutató kollégáikkal, s ennek eredményeképpen a magyar nyelvhez és történelemhez nem mint egy elszigetelődött kultúrához, hanem a régió népeivel, ezeknek a történeti és művelődési törekvéseivel, nyelvi sajátosságaival összefonódott jelenséghez közelítenek.

Olga Khavanova történész, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság alelnöke az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete Közép-Európai Szláv Népek Újkori Története Osztályának munkatársa.

Az Intézet bemutatkozásának teljes szövege ide kattintva olvasható.

In memoriam Orlovszky Géza – Társaságunk volt elnöke, Amedeo Di Francesco emlékezik

inmemoriam-orlovszky-geza
Orlovszky Géza
Budapest, 1960. március 26.–Nápoly, 2017.  június 11.

 

Tirrén homokszem

(Utolsó találkozásom Orlovszky Gézával)

Kedves Géza!

Nem akartam elhinni, nehéz volt leírni. Nem tudtam eldönteni, milyen műfajt válasszak, mivel, hogyan kezdjem. Nem tudom harmadik személyben elmondani az utolsó nápolyi találkozásunkat. Furcsa lenne, nem illene ide a távolságtartás. Elhatároztam hát, hogy inkább levelet írok Neked, közelről szólítva meg, mert Te közel vagy hozzánk, legyünk akár hívők, akár hitetlenek.

A megemlékezés folytatása…

2017. szeptember 1-jén tartja választmányi ülését a Társaság

Időpont: 2017. szeptember 1. (péntek) 9.00 óra

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (Konferenciaterem)
1051 Budapest, Arany János u. 1. II. emelet

A választmányi ülés határozatképességével kapcsolatos figyelmeztetés: Amennyiben a fenti időpontban a Választmány ülése nem határozatképes (a szavazati jogokkal rendelkező tagok 50%+1 fő nincs jelen), úgy a megismételt ülés az eredeti helyszínen és napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatképtelenség esetére kitűzött, megismételt választmányi ülés időpontja:
2017. szeptember 1. (péntek) 9 óra 15 perc
A cikk folytatása…

40 éves a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Megalakulásának 40. évfordulója alkalmából a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság ünnepi ülést rendez a Magyar Tudományos Akadémián.

A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 1. péntek
Helyszíne: MTA Székház, Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

Program:

15.00-15.05
ANDREA SEIDLER
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöke
Megnyitó

15.05-15.15
VÉKÁS LAJOS
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Köszöntő
A cikk folytatása…

Tanulmánykötet Gál Jenő 60. születésnapjára

Gál Jenő átveszi a 60. születésnapjára készült tanulmánykötetet

Kollégái, barátai és tanítványai kétnyelvű (magyar–cseh) tanulmánykötettel köszöntötték Gál Jenőt, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, a prágai Károly Egyetem munkatársát, a magyar–cseh kulturális kapcsolatok művelőjét 60. születésnapja alkalmából.

A  Hungarobohemica pragensia. Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára című kötet a Károly Egyetem BTK webáruházában ide kattintva, a kötet tartalomjegyzéke és előszava pedig ide kattintva érhető el.