Miért legyen a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja?

Mindenekelőtt azért, mert egy olyan politikától független, sokszínű, nemzetközi tudományos közösség tagja lehet, mely elősegíti a magyar nyelv, kultúra és társadalom nemzeti egyoldalúságtól mentes tudományos vizsgálatát, a hungarológia művelésével foglalkozó kutatók, oktatók és egyéb szakemberek együttműködését világszerte. Tagdíjával e tevékenység megvalósításához járul hozzá. Két-háromévente megrendezett doktorandusz konferenciáink, ötévente megrendezett nemzetközi kongresszusaink lehetőséget teremtenek tudományos-szakmai kapcsolatépítésre, publikálásra. Legutóbbi kongresszusunk (Pécs, 2016) résztvevői 27 ország 128 intézményét képviselték.

Tudnivalók a tagságról

A tagság feltételéről részletesen az Alapszabály V. pontjában olvashat.

A Társaság tagjait felkérés vagy írásbeli jelentkezés alapján, két ajánlással a társelnök iktatja a tagok sorába.

Tagdíj: A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Választmány határozza meg, mely jelenleg 7.000,- Ft/év. A választmány jogosult, hogy különleges méltánylást igénylő írásbeli kérelem esetén a tagdíj éves összegét legalább 1000 Ft/év vagy 4 EUR összegben határozza meg.

Banki adatok:

  • Számlavezető bank neve és bankszámlaszám: Erste Hungary Bank Zrt. 11991102–02102744–00000000
  • SWIFT kód: GIBAHUHB
  • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000

Belépési nyilatkozat

A kitöltött és aláírt Belépési nyilatkozatot kérjük juttassa el a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak:

  • postán a H–1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B.8.41. vagy 
  • beszkennelve e-mailben az  nmtt kukac iif.hu címre