Tagság

 • Az alapító tagok száma: 162 fő.
 • Tagnévsor
 • A tagság feltételéről részletesen az Alapszabály V. pontjában olvashat.
 • A Társaság tagjait felkérés vagy írásbeli jelentkezés alapján, két ajánlással a társelnök iktatja a tagok sorába.
 • Tagdíj: A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a Választmány határozza meg, mely jelenleg 7.000,- Ft/év. A választmány jogosult, hogy különleges méltánylást igénylő írásbeli kérelem esetén a tagdíj éves összegét legalább 1000 Ft/év vagy 4 EUR összegben határozza meg.
  • Számlaszám
   Erste Hungary Bank Zrt. 11991102–02102744–00000000
  • SWIFT kód
   GIBAHUHB
  • Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN)
   HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000